Vítame Vás na našej webstránke!!!


 

Privítacia správa

 

Shuttlecock je šport s takmer 3000 ročnou tradíciou. Ďievčatá, chlapci i dospelí hrajú tento šport profesionálne, ale i rekreačne. Aj touto cestou by sme chceli upriamiť pozornosť obyvateľov Slovenska na tento šport a zároveň ich poprosiť, aby sa informovali o tomto športe!!!

Ďakujeme!!!

 

 


 

Najnovšie správy

 

Shuttlecock je už aj v Košiciach!!!

Ďalej


Výsledky I. súťaže v Shuttlecocku uskutočnenej v Kráľovskom Chlmci:

Ženy:

Muži:

1. Réka Mátéová

1. Peter Binó

2. Anita Lisková

2. Gábor Feke

3. Otília Lisková

3. Miklós Kiss

Gratulujeme im!!!

Obrázky

 

Sponzory:

STAVIVÁ spol. s.r.o.

Mestská samospráva, Kráľovský Chlmec

Ďakujeme sponzorom za podporu!!!
Ďalšie stránky:

 

Tu môžete dostať odpovede na otázky!!!

Designed by: BigNobody

©2005 - Shuttlecock

Počet návštevníkov: